Return to Main Site

Click For
Committee Members:  2003 - 2005,      2005 - 2006,     2006 - 2007,     2007 - 2008     &  Current Committee

PHOTOGRAPHY BY LALITBHAI MULJI PATTNI


1979 To 1980


1979 TO 1980 PATTNI BROTHERHOOD COMMITTEE MEMBERS

LEFT TO RIGHT STANDING: 1 KANTILAL RAGHAVJI 2 KIRITBHAI PRAGJI 3 DINESHBHAI PRAGJI 4 DAMJIBHAI RANA

5 VINODBHAI ODHAVJI 6 HARISHBHAI DAYALAL 7 BABULAL BHAGWANJI 8 DINESHBHAI BHANJI

SITTING LEFT TO RIGHT 1 NANDALAL TULSIDAS 2 LALIT MULJIBHAI 3 PRABHUDAS DAMJIBHAI 4 RAMINKLAL GOVINDJI

5 GULABCHAND CHAGANLAL LALIT MULJI PATTNI1976

1976 COMMITTEE MEMBER PATTNI BROTHER HOOD NAIROBI


LEFT TO RIGHT STANDING 1 NATRAVAL CHHAGANLAL.2 MOHANLAL ODHAVJI 3. KUSHIRAM SAMJI LAKHA 4 GIRDHALAL BHANJI 5 CHANDUBHAI GORDHANBHAI 6 NANDALAL TULSIDAS


SITTING LEFT TO RIGHT 1 NAROTTAM TAPUBHAI 2 PRABHUDAS GOVINDBHAI 3 HARSHADBHAI RANA 4 DR. BHIKU LADHABHAI VAYA  5 JAGDISHBHAI RAMJIBHAI 
1988 BUILDING COMMITTEE

FROM LEFT 1 JIVANLAL ODHAVJI 2 CHANDUBHAI GORDHANDAS 3 DAMJIBHAI DEVJI 4 HARSHADBHAI RANA 5 KUSHIRAM SAMJI LAKHA.PATTNI BROTHERHOOD YOUTHS


STANDING LEFT TO RIGHT 1 SANDIPBHAI PRABHUDAS 2 DIPENBHAI kESAVLAL gHAGHADA 3 JAYESH RAMNIKLAL VAYA 4 NAVINBHAI DAMJIBHAI 5 BABULAL BHAGWANJI 6 SURESHBHAI VARAJLAL 7 VIBODHBHAI CHANDUBHAI 8 JAYESHBHAI DWARKADAS GHAGHADA 9 VINUBHAI JAMNADAS 1O DINESHBHAI PRAGJI


SITTING 11 UNNAT NAGINDAS 12 SURESH GOPALDAS 13 KANTILAL RAGWANJI 14 RAMNIKLAL LALIT MULJI PATTNI


PHOTOGRAPHY BY LALITBHAI MULJI PATTNI