Return to Main Site

Fwd by Dilipbhai H. Jagda, Sharjah

MATA PITA NI CHATRA CHAYA

 

HAYAT MATA-PITA NI CHATRA CHAYA

VHAALPAN MA BE VEN BOLI NE, NIRKHI LEJO

HOTH ADATHA BEEDAI VAYA PACHI

GANGA JAL MUKI NE SHU KARSHO

 

ANTAR NA ASHIRWAD APNAR NE

SACHA HADAYA THI EK SHAN BHETI LEJO

HAYATI NAHI TYARE NAT MASTAKE

CHABI NE NAMAN KARI NE SHU KARSHO

 

KAAR NI THAPAAT VAGSHE, ALVIDA A THAI JASHE

PREMAR HAATH PACHI TAMARA PA KADI NAHI FARE

LAAKH KARSHO UPAI TE VALTASLYA LHAVO NAHI MARE

PACHI DIWAN KHAND MA TASHVIR MUKI NE SHU KARSHO

 

MATA PITA NO KHAJANO BHAGYA SHALI SANTAN NE MARE

ADSHAD THIRTH TENA CHARNNO MA BIJA TIRATH NA FARSHO

SNEH NI BHARTI AAVINE CHALI JASHE PAL MA

PACHI KINARE CHIPLA VINI NE SHU KARSHO

 

HAYAT HOI TYARE HAAYU TENU KAARJO

PANKHAR MA VASANT AAVE, EVO VHAVAAR RAKHJO

PANCH BHUTMA BHARI GAYA PACHI AA DEHNA

AGNI NE GANGA MA PADHRAVI NE SHU KARSHO

 

SHRAVAN BANINE GHADPANNI LAKDI TAME BANJO

HET THI HAATH PAKDI NE KYARK TIRTH SATHE KARJO

MATRUDEVO BHAVA, PITRUDEVO BHAVA SANATAN SATYA CHE

PACHI RAMNAM SATYA CHE BOLI NE SHU KARSHO

 

PAAISA KHARCHTA  SAGHRU MARSHE, MAA-BAAP NAHI MARE

GAYO SAMAY BAHI MARE, LAKHO KAMAI NE SHU KARSHO

PREMTHI HAATH FERVINE ‘BETA’ KAHENAR NAHI MARE

PACHI UCHINO PREM LAINE, AASU SARI NE SHU KARSHO